tråd7borås

Trådkurs 7 -bloggen för Kunskapsskolan Borås

Sveriges klimat

Mitt uppdrag och mitt arbete handlar om Sveriges klimat. Jag valde detta ämne för att jag tyckte att det var ett ganska brett forskningsprojekt och att det skulle vara väldigt intressant, för att det handlar om just vårat land, Sverige.

 
I mitt arbete har jag tagit med några av dom viktigaste punkter som t.ex Vad är växthuseffekt egentligen? Koldioxid?
Global uppvärmning. Vad som händer med Sverige om det blir varmare, hur Sverige ser ut just nu, hur det var innan. Vad kommer vi få för konsekvenser, ja det är ju frågan, det är också ett av dom stora ämnerna jag kommer prata om och visa på min lilla föreläsning. Då jag är alltid en sådan som ahr svårt för att hålla tyst kan det tyvärr bli så att jag kommer prata för mycket. Men det kanske bara är positivt? För ju mer information ni får desto mer kanske ni kan göra åt det?
 
Jag har också tagit med diagram och sådana saker som meddeltemperaturer så att lyssnarna ”tittarna” kan se hur allvarlig situationen är. Hur dom kan förändra situationen och ändra på sina vanor och sin vardag är också ett stort ämne jag tagit med.
 
Mitt mål med mitt arbete är att få folk att förstå att . . det är nu vi måste ändra på oss, inte sen inte snart utan nu! För strax är för sent. 
 
Så frågan är vad just DU kan göra för att ändra på vårat klimat ?
 
Vad kan du göra för att minska utsläppen av koldioxid?
 
Hur lever du i nuläget i sammhället? Naturvänligt?
 
Vad tror DU att konsekvenserna kommer bli om vi inte ändrar på oss?
 
Så. . ja, lycka till till både dig och mig!

HIV/Aids

Vi vill förmedla med detta projekt att vi måste förminska spridningen av hiv/aids.
Det är många som dör varje dag av aids.
Och många förlorar sina nära och kära pga aids.
Det finns bromsmedeciner men alla på jorden har inte resurser till det.
Enligt statistik från smittskyddsinstitutet visar att totalt 8655 hiv fall har anmält i Sverige sedan 1985.
I nordamerika har tiotusentals person dött av aids sedan slutet av 1970 talet.
Tidigare innan bromsmedecinerna kom levde en smittad sällan mer än ett år.
 
Frågor
 
Hur kan man smittas?
 
Hur får du reda på att du har aids?
 
Hur skyddar du dig?
 
Är du skyldig att förmedla din partner om du har hiv/aids?
 
Mattias Wennberg 9.1
Johan Enochsson 9.3

Miljövänligt byggande

Hur man ser på miljövänligt byggande kan vara olika men vi har specialiserat oss på materialen och driften efteråt. Vi har gjort en tidning så vi tänkte ställa några diskussionsfrågor som ni kan hitta svaren på i våran tidning.

Vad är det för skillnad på solceller och solfångare?

Vad är det som gör ett hus miljövänligt?

Hur mycket drar ett vanligt hus mot ett lågenergihus respektive passivhus?(svara i KW/h per kvadratmeter och år) 

Vad är deponi?

Hur skall geometrin på  huset vara? (kompakt, spretigt, högt, lågt)

Transporternas utveckling och framtid

Vägtrafiken svarar för en stor andel av Sveriges klimatpåverkan. Våra lastbilar, bussar, bilar, motorcyklar och arbetsmaskiner är nästan helt beroende av fossila bränslen, vilket ger stora utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Utsläppen från vägtrafiken ökar när trafikarbetet växer. De senaste 15 åren har lastbilstransporterna ökat mest. Men det klimatarbete som pågår nationellt och internationellt kräver att utsläppen börjar minska. Redan inom tio år måste de vara betydligt lägre än idag.

Under de senaste åren har framför allt nya personbilar blivit snålare. Andelen förnybara bränslen har ökat. Det har gjort att utsläppen inte ökat i samma takt som trafiken. Men för att nå de mål som regering och riksdag satt upp räcker det inte bara med effektivare fordon och klimatsmarta bränslen.

Bostäder, arbetsplatser och service måste planeras och byggas så att det skapas förutsättningar för korta resor där kollektivtrafik, cykel och gång kan bli alternativ till bilen. Kollektivtrafik och cykeltrafik måste utvecklas till effektiva och attraktiva res sätt.

Andelen förnyelsebara bränslen måste ökas. I första hand kan det ske genom ökad låginblandning av biobränslen i bensin och diesel och ökad produktion av biogas. På lite längre sikt väntas ett genombrott för elbilar och så kallade laddhybrider. De kombinerar en elmotor och batterier som kan laddas via elnätet med en konventionell förbränningsmotor.

Är du intresserad av miljötransporter, bränslen med mera kom till oss och ställ några frågor!:D

Vi kommer ha ett intressant bildspel och fina planscher.

 

Adam Nelin och Elin Perlerot 9:1

Vad har rymden med miljö att göra?

Vi valde att fokusera på rymdkapplöpningen eftersom det är först då vi människor kommer in i bilden. Rymdkapplöpningen fick oss att se vad som nu står förr dörren, nämligen växthuseffekten. Tack vare satteliter kan vi se vad det är som vi ställer till med. Vi kan se hur snabbt istäcket på polerna försvinner m.m.

Vi ska försöka få ihop fyra affischer som vi ska använda oss under miljödagen för att upplysa folk om allt vi har fått tack vare rymdkapplöpningen. Utan den avancerade rymdteknologin så hade vi inte kunnat ha särskilt bra mobiltelefoner och datorer hade inte varit så avancerade och gps hade varit omöjligt.

Några problem med rymdresor är de enorma utsläpp som rymdfärjor producerar och all koldioxid som kommer till under produktionen av rymdfarkosterna och dess bränsle.

Här är lite som vi ber läsarna att tänka på.

 Vad kan den framtida rymdkapplöpningen mellan U.S.A. och Kina leda till?

 Är det rätt att resa till mars när vår jord blir för förorenad?

Kan lösningen på miljöproblemen ligga i rymdens teknologi?

Vad är det som fascinerar oss människor när det gäller rymden?

Miljön kan lagas och fungera som vanligt och vi kan fixa det, men utan rymdkapplöpningen så hade vi inte upptäckt det i tid eller sätt vidden av det hela.

Gabriel 9:2 Max 9:2 Petra 9:1

Kondomen är en tjejs bästa vän!

På 80-talet så upptäcktes Hiv av Luc montagnier och Francoise barre-sinoussi som vann nobel priset i medicin för att ha upptäck humant imunbristvirus (hiv). Det finns inget botmedel, bara bromsmedicin som kan bromsa ner det. Det kan ta år innan man mäker att man har fått det, man kan ha feberperioder, viktnedgång, olika hudutslag och svamp i munnen. Så därför är det viktigt att man upptäcker det i tid, för att HIV får att bota men man dör av adis. Även om man har fått bromsmedicinen så försvinner inte Hiv helt utan den har man resten av sitt liv. De smittas genom oskyddat sex , kontakt med smittat blod, återanvända kanyler, Via blodtransfusioner, organ och spermadinationer. Från en gravid kvinna till hennes barn under graviditeten, förlossing eller amning.

Karolinska institutet, Smittskyddsinstitutet, Södra sjukhuset och Sida letar upp ett botemedel mot HIV. I svergie så får man gratis vård och hjälp så att man kan vara hemma och försöka att bli frisk, men i Afrika så får de inte de resurser som de behöver eller de medicinerna.

Om de blir sjuka så förlorar företagen arbetskraft och de som inte jobbar förlorar pengar och dör på grund av att de inte har råd att köpa medicinen.

 Idag lever närmare 40 miljoner människor med hiv/aids och 60 procent av dessa är kvinnor. Kvinnor och flickor är också den snabbast växande gruppen som lever med hiv/aids. 90 procent av gravida hiv-positiva kvinnor får inte heller den enkla behandling som hindrar att hiv-virus överförs från mor till barn.

4000 dör av adis pågrund av orent vatten och dålig sanitet.

67% av världens hiv smittade finns söder om Sahara och de är det pågrund av deras tro och brist på utbildning.

De tror att om man har sex med en oskuld så blir man botad från hiv, så de har sex med 3- 10 åringar.

De behöver en ren miljö och rätt ubildning. De rika länderna kan ge pengar till dem så att barnen kan börja skolan och att de får en utbildning så att de blir informerade. Om vi lär dem redan när de är små så kommer vi kunna hindra döden och ge dem deras framtid, För vad kommer annars hända med våran miljö om vi inte tar tag i det?!

Pernilla och Linnéa

Våra kläder

Det är skillnad mellan kläderna vi köper idag och kläderna man köpte för femtio år sedan.
För femtio år sedan så tillverkades mycket mer i vårat eget land, man var dock inte lika medveten om
vad man släppte ut för någonting till skillnad från idag.
Ekologiska kläder har börjat bli mer och mer trendigt. Designers börjar använda sig av ekologiska tyger
(som inte är besprutade med giftiga kemikalier/bekämpningsmedel)
och det är ett större intresse för miljön idag som har växt fram.
 
Att handla second hand har också blivit lite utav en trend.
Man har fått större intresse för Second Hand butikerna och fler och fler börjar handla.
Dessutom så kommer det nya butiker hela tiden.
 
Diskussionsfrågor:
 
Vad ska man tänka på när man handlar kläder?
 
Är det ekologiska kläder?
 
Hur bra kvalité är det?
 
Vart går pengarna?
 
Att producera nytt hela tiden är väl inte bra för miljön, eller?
 
Vad kan jag göra?
 
/ Fanny Andersson

Fattigdomen

Fattigdomen skapar miljöproblem och miljö problem skapar fattigdom, vårat arbete handlar om hur man kan försöka minska fattigdomen för i år är vi närmare än någonsin att utrota den. Om vi finner en bra lösning till fattigdom så har vi kommit en bra bit med att lösa miljöproblemen.

 

Så frågan är :

 

Vad kan vi göra för att få stop på fattigdomen?

 

Se till att Kongo och massa andra länder i Afrika kan få ett bättre grep om ekonomin och bli miljö vänligare.

 

Och stoppa alla plundringar som sker i Kongo

 

Kommer det påverka oss i framtiden?

 

Tänk litet, gör stort

Sjukdomar i klimatförändringarnas spår – Norden

Det vi valde att specificera oss på var hur sjukdomar och bakterier sprids, men också följderna för Norden ifall vi drabbas. Så vi bestämde oss för att välja tre bakterier respektive deras sjukdomar.

   Malariaparasiten sprids av en mygga vid namnet ”anophelses” som faktist än idag fortfarande finns kvar i södra Sverige. Dock utrotades malariaparasiten i Sverige på 1930-talet.

   Forskare runt om i världen är oense angående ifall malariaparasiten kommer att föröka sig och därav bli giftiga igen ifall klimatet fortsätter att förändras i samma onda cirkel.

   Enligt Simon Werner, biträdande smittsskyddsläkare på universitetssjukhuset, ska man överväga spekulationerna om malariaparasiten. Eftersom malarian utrotades i Sverige genom att vi då hade en väl fungerande sjukvård.

   Så frågan är: Tror ni att sjukvården har utvecklats och håller en högre standard idag, ifall vi skulle få malaria epedemi? Eller kommer samma metod från 1930-talet att användas idag igen? Så den största frågan är väl om Sverige har förberett sig för följderna av dessa sjukdomar kan utvecklas till något mer ovanligt som inte finns idag.

   Den andra bakterien är ”Vibro vulnificus” denna upptäcktes hos tre personer som hade badat i Östersjön sommaren 2006. En av dessa människor var från danmark och han avled.

   Bakteriens ursprung är från mexikanska bukten, så denna bakterie trivs i havsvatten som överskrider 20 grader.

   Idag är denna bakterie allvarlig eftersom den fram för allt smittar människor med lågt immunförsvar och kroniska sjukdomar. Hos dessa individer är dödsrisken 50%.

   Denna smitningen sker när man badar med öppna sår i riskområderna. Men också ostron i havet kan sprida bakterien till oss människor.

  Så frågan vi funderar på är: Ifall vi nu får varmare klimat, kommer detta leda i sin tur till att vi inte kommer kunna bada i våra hav och har vi kunskapen eller ens behörighet om att behandla detta? Därav kommer det bilda nya sjukdomar som vi blir sjuka av?

   Dessa bakterier har samma mönster men påverkas vi såhär stort eller är detta bara en ödes fråga. Hur har vi tänkt inför klimatkrisen egentligen och hur agerar vi i dessa frågor om sjukdomar som kan med sannolikhet sprida sig til Norden? Kommer detta ändra vår världssyn idag eller lever dessa ”påträffade sjukdomar” bara ner i dimman.

  Kommer våran framtid att baseras på ännu mer läkemedel än vad den gör idag och frågan är om det är det man egentligen vill eller vill man inte bara leva i en så okompliserad värld som möjligt.

Anna-Kajsa Estola och Frida Strömgård.

När vi reser är vi miljöbovar

Vi har delat upp vårat projekt i tre delar. En om turismens historia, en om negativ fakta och en om positiv framtid. Vi har sökt mycket information från olika reseföretag då vi har ringt och mailat, för att få trovärdiga svar.

Vi turister är nog inte medvetna om hur mycket vi förstör när vi reser. Sanningen är att det är vi turister som förstör en stor del av våran jord. Det hela resandet började efter andra världskriget och det har stigit i med rasande fart. Att vi började resa så mycket var för att vi hade för många plan över efter kriget. Efter turismen ökar ökar även utsläppen. Ett plan till Thailand släpper just nu ut 2,2 ton koldioxid tur och retur. Flygindustrin och EU satsar just nu mycket pengar på nya miljö vänliga flygplan, men det finns även andra miljövänliga sätt att resa på. Tex, att resa som en eko turist.

Pauline, Julia och Isabelle


Hoppa till verktygsfältet